tysdag 22. februar 2011

Illustrasjon og grafisk design del 2


Denne uken fikk vi i oppgave å jobbe videre med illustrasjonene til diktene som vi jobbet med sist uke. Vi skulle sette sammen tekst og foto i InDesign. 
Jeg valgte dette bildet fordi jeg syntes det beskriver diktet ganske bra (med utgangspunkt i den døren som åpner seg, "og dører skal opna seg"). I bildet er det mye gjentagelse og linjer som skaper fin harmoni. I bildet er det mye lys og stor kontrast mellom det lyse og mørke. Skriftfonten valgte jeg fordi den er litt rund i kantene og skaper en mer drømmende følelse til diktet og bildet. Diktet er et harmonisk og følelsesrikt dikt, og jeg valgte derfor en font som ikke er speiselt kantete. Temaet i diktet, slik jeg tolker det, er det at man får nye muligheter. Døren viser vei ut til den nye muligheten. torsdag 17. februar 2011

Redigering

I fototimen idag lærte vi å redigere bilder både i iphoto og i photoshop. I iphoto lærte vi et par grunntrinn om redigering, hovedsakelig det å forsterke farger og lys. Photoshop er et program der redigeringen er litt mer profesjonell enn i iphoto. I photoshop lærte vi å redigere bilder til fine svart/hvitt bilder, og det å ha et bilde i svart/hvitt der kun ett felt er i farge.

Svart/hvitt bilde i photoshop:
1) last bildet inn i photoshop
2) gå inn på fanen; image -> adjustments -> gradient map
3) velg riktig variant -> svart/hvitt
4) for å redigere grå kontrastene kan du gå inn på:  image -> adjustments -> curves
5) for å få bedre kontrast, juster diagonalen i kurven.

Bildet over er redigert i picasa grunnet det at jeg ikke 
hadde tilgang til photoshop, men redigeringen kommer frem. I photoshop lærte vi også hvordan bildet kunne være i svart/hvitt, mens et felt i bildet er farget. 


                                
                                                     Før                                               Etter


  Innlegg under arbeid !

tysdag 15. februar 2011

Illustrasjon og grafisk design del 1

Idag fikk vi et læringsoppdrag å jobbe utifra. I norskfaget jobber vi med å analysere dikt, og denne oppgaven skulle vi som har foto jobbe videre med. Vi skulle ta bilder som illustrerer diktene.
DET ER DEN DRAUMEN

Det er den draumen me ber på                                 
at noko vidunderleg skal skje,
at det må skje-
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa-
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.


av: Olav H. Hauge

Kalypso

Eg tenner eit fyrlys for alle som elskar
for dei som ror i ring og aldri finn same rytmen
for dei som berre lyder til signal
frå framande farty
for dei som støytte på grunn i medvind
for dei som styrer etter stive sjøkart
utan å ense måkars mjuke flog
for alle som kjenner dei sju hav
og aldri lodda djupa i sitt eige hjarta
eg tenner eit fyrlys
for all villfaren kjærleik
så vegen til det lova landet
blir synleg i natt
Åse Marie Nesse

Jeg holder ditt hode

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet 
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender, slik treet
holder høstens modne frukter, slik
kloden løftes gjennom kloders rom
Slik holdes vi begge av noe og løftes
dit gåte holder gåte i sin hånd

av Stein Mehren

torsdag 10. februar 2011

Lukkertid

Denne uken har vi lært om lukkertid. Lukkertiden styrer lyset ved hjelp av blenderåpning. Kort lukkertid tar bilde fort og fryser bildet. Lang lukkertid derimot bruker lengre tid på å ta bildet og fanger motivet sakte. For å endre lukkertid velger du TV til canon kamera og S på nikon kamera.

Kort lukkertid                                                                    Lukkertid: 1/2000
                                                                   

Lang lukkertid                                                             Lukkertid: 4" = 4 sek
                                                            

torsdag 3. februar 2011

Animasjon av kopp

I fototimen idag har jeg lært hvordan man lager animasjon av bilder i photoshop. Koppen er designet i faget Design & Arkitektur med utgangspunkt i byarkitektur. Dette er animasjonen av min kopp.

                                               Image and video hosting by TinyPic