torsdag 17. februar 2011

Redigering

I fototimen idag lærte vi å redigere bilder både i iphoto og i photoshop. I iphoto lærte vi et par grunntrinn om redigering, hovedsakelig det å forsterke farger og lys. Photoshop er et program der redigeringen er litt mer profesjonell enn i iphoto. I photoshop lærte vi å redigere bilder til fine svart/hvitt bilder, og det å ha et bilde i svart/hvitt der kun ett felt er i farge.

Svart/hvitt bilde i photoshop:
1) last bildet inn i photoshop
2) gå inn på fanen; image -> adjustments -> gradient map
3) velg riktig variant -> svart/hvitt
4) for å redigere grå kontrastene kan du gå inn på:  image -> adjustments -> curves
5) for å få bedre kontrast, juster diagonalen i kurven.

Bildet over er redigert i picasa grunnet det at jeg ikke 
hadde tilgang til photoshop, men redigeringen kommer frem. I photoshop lærte vi også hvordan bildet kunne være i svart/hvitt, mens et felt i bildet er farget. 


                                
                                                     Før                                               Etter


  Innlegg under arbeid !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar